Tabulka vlastností alkoholu

Historická tabulka vlastností alkoholu

Alkoholometrické hodnoty alkoholu potřebné pro výpočet koncetrací alkoholových roztoků.
Tabulka vlastností alkoholu je vypočítaná pro teplotu roztoků 15 °C, a je určena pro studium historických technologií výrobců lihu a pálenek.
Objemová % alkoholu v Specifická váha lihu g/cm3 Váhová % alkoholu p Gramy alkoholu ve 100 ccm g Objemová kontrakce k 100 litrů lihu obsahuje litrů vody při 15 °C
h 15/15 °C h 15/4 °C
0 1 0,999126 0 0 0 100,0
5 0,992833 0,991965 4,000 3,968 0,311 95,311
10 0,986590 0,985728 8,051 7,936 0,714 90,714
15 0,981101 0,980243 12,144 11,904 1,195 86,195
20 0,976008 0,975155 16,276 15,872 1,715 81,715
25 0,970978 0,970129 20,451 19,840 2,240 77,240
30 0,965521 0,964677 24,680 23,808 2,724 72,724
35 0,959299 0,958461 28,980 27,776 3,130 68,130
40 0,952042 0,951210 33,372 31,744 3,433 63,433
45 0,943807 0,942982 37,871 35,712 3,638 58,638
50 0,934578 0,933761 42,495 39,680 3,743 53,743
53,850 0,926900 0,926090 46,146 42,735 3,768 49,918
55 0,924531 0,923723 47,252 43,648 3,767 48,767
60 0,913790 0,912991 52,154 47,616 3,721 43,721
65 0,902369 0,901580 57,215 51,584 3,608 38,608
70 0,890356 0,889578 62,447 55,552 3,435 33,435
75 0,877658 0,876891 67,876 59,520 3,194 28,194
80 0,864181 0,863426 73,530 63,488 2,876 22,876
85 0,849825 0,849082 79,446 67,456 2,467 17,467
90 0,834214 0,833485 85,693 71,424 1,934 11,934
95 0,816453 0,815739 92,421 75,392 1,188 6,188
100 0,794292 0,793598 100,0 79,360 0 0

V tabulce jsou uvedeny objemové a hmotnostní (váhové) koncentrace lihu, specifické váhy lihu, počet gramů alkoholu ve 100 ccm, objemové kontrakce, a množství vody ve 100 litrech lihu.

Jsou zde též uvedeny hodnoty objemové kontrakce, a hlavně kvůli tomu jsem tuto tabulku opsal z níže uvedené knihy. Hodnoty objemové kontrakce jsou součástí vzorců pro výpočty ředění, ale i pro výpočty zesilování alkoholických roztoků.

Příklad vzorce pro výpočet zesílení slabší pálenky:

V1 = (c·(100 + k2) - c2·(100 + k)) ÷ (c1·(100 + k) - c·(100 + k1))· V2

Kde:
V1   je objem koncentrovaného lihu (litry) kterým zesilujeme slabší destilát
c1   je stupňovitost (%) koncentrovaného lihu kterým zesilujeme slabší destilát
k1   je kontrakce koncentrovaného lihu kterým zesilujeme slabší destilát
V2   je objem slabšího destilátu který chceme zesílit
c2   je stupňovitost (%) slabšího destilátu který chceme zesílit
k2   je kontrakce slabšího destilátu který chceme zesílit
c   je stupňovitost (%) výsledné (požadované) směsi
k   je kontrakce výsledné (požadované) směsi
V   je objem výsledné (požadované) směsi.

Příklad:
Máme 100 litru lihu (V2) o stupňovitosti 55 % (c2). Tento líh ma podle tabulky kontrakci 3,767 (k2).
Pro zesíleni máme líh o stupňovitosti 96 % (c1), který ma kontrakci 0,993 (k1).
Požadujeme aby výsledná směs měla stupňovitost 60 % (c). Tato směs ma kontrakci 3,721 (k).
Dosadíme do vzorce:

V1 = (60·(100 + 3,767) - 55·(100 + 3,721) ÷ (96·(100 + 3,721) - 60·(100 + 0,993)) × 100

Ještě sem vkládám tentýž příklad v jiném, snad přehlednějším formátu:

Výsledek příkladu: Pro zesíleni použijeme 13,376 litru lihu (V1) o stupňovitosti 96 % (c1).
Výsledný objem směsi bude 113,069 litru (V) a stupňovitost bude 60 % (c)
V = ((V2 × c2) + (V1 × c1)) ÷ c

Je přinejmenším nepříjemné že tabulka je vypočítána pro teplotu 15 °C, což neodpovídá současné normě která pracuje s teplotou 20 °C.

Ještě přidávám odkaz na profesionální softwarový kalkulátor v ceně $ 195, kde jsou zabudovány všechny potřebné výpočty pro práci s alkoholickými roztoky, - viz: www.katmarsoftware.com

Další věc na kterou musím upozornit je, že s uvedenými hodnotami a výpočty nemám praktické zkušenosti a proto nemohu poskytnout žádnou záruku na správnost výše uvedeného textu. Vše je pouze opsáno z knihy uvedené v následujícím odstavci.

Zdroj: Dr. Jiří Foth, Praktické lihovarství na vědeckém podkladě, (příručka pro zemědělce a lihovarníky).
Nákladem Družstva hospodářských lihovarů v Praze II. Na poříčí 26, roku 1939.
Z němčiny přeložil Ing. Karel Fischl.