Kalkulace slivovice

Menu

Výlohy pálení slivovice

Jistý slivovar v poválečné kampani roku 1932 zpracoval průměrně 500 q švestek v kotli skoro 6 hl velkém a při paušálním zdanění měl tyto výdaje:

Kalkulace slivovice
Název položky Cena v Kč
Takže prodejní cena 1 l slivovice jest 24,23
500 q švestek × 80 Kč (cena třesených švestek franco vagon) 40.000
Daně: švestky málo cukernaté dají z 1 q nejvýše 3,5 l alkoholu, tedy dají 500 × 3,50 = 17,5 hl × 2.200 Kč daně a licenčního poplatku 38.500
Výlohy s úpravou destilačního přístroje, potrubí a sběrné nádržky podle finančního zákona 2.500
Odpisy strojního zařízení a inventáře z předválečné ceny 1.200
Práce při nakládání švestek a destilaci, 864 prac. hodin po 2,50 Kč 2.160
Uhlí 55 q × 32 Kč 1.760
Různé (světlo, pojištění, různé potřeby 300
Celkem 86.420
Úrok 6,5% z této částky za 1. rok 5.617
Stojí tedy 1.750 l absol. alkoholu ve slivovici 92.037
což se rovná 4.375 l 40% slivovice, čili 1 l slivovice má výrobní cenu 21,03
Výlohy s rektifikací včetně vzniklých při tom ztrát se blíží 1 Kč na 1 l slivovice pitné 1
Jest tedy výrobní cena pitné slivovice 22,03
k tomu 10% zisk 2,20

Příklad výrobní kalkulace

Příklad výrobní kalkulace slivovice
Poř.č. Náklady Položka
10. Úhrnný náklad na vyrobení odpovídajícího množství ušlechtilé pálenky h+ch
1. Cena zaplacená při nákupu ovoce a
2. Dopravní výlohy (v případě, když ovoce nebylo dodáno loco závod b
3. Mzdy za potřebnou práci c
4. Cena paliva d
5. Různé výlohy (světlo, technické potřeby, pojištění aj. e
6. Odpisy strojního zařízení a inventáře f
7. Daně a veřejné dávky g
8. Úhrn 1. - 7. h
9. Úrok 6,5% ze sumy h za 1 rok ch

Zpět nahoru