Kalkulace pivovaru

Menu

Kalkulace malého hospodářského pivovaru z roku 1928.

Pivovar pracuje po celý rok, sladovna od 1. září do 1. dubna; zaměstnává sládka, který má služné 30 000 Kč, z 1. hl vystaveného piva 1 Kč, denně 5 l piva a svobodný byt.

Dále účetního s požitky polovičními a dalších 7 odborných a 7 pomocných zřízenců.

Pivovar má mimo menší pozemek budovu v ceně 386 140 Kč, strojní zařízení za 128 470 kč, inventář v ceně 93 700 Kč, lednici za 29 000 Kč a hostinec za 113 300 Kč.

Na 1 hl výrobku se spotřebovalo 20 kg ječmene (nákupní cena 1 q 190 Kč) a 0,27 kg chmele (nákupní cena 4 300 kč za 1 q).

Celkem se zpracovalo 2 436,71 q ječmene, 13,47 q chmelu a spálilo se 29 vagonů hnědého uhlí; 1 várka činila 46 hl.

Vyrobilo se 6 992 hl piva, 1 379,5 q sladu, odpadlo 257,5 q zadního ječmene, 70 q sladového květu a 2 736 hl mláta.

Položky ztráty a zisku tohoto malého pivovaru byly:

Kalkulace malého hospodářského pivovaru z roku 1928
Název položky Cena v Kč
Příjem za pivo 1,272.203
Příjem za odpadky 83.033
Příjem celkem 1,355.236
Z i s k 48.072
Amortizace 82.174
Suroviny 384.395
Chmel 84.280
Technické potřeby 62.182
Palivo, světlo 45.966
Ledování 8.772
Láhve 10.337
Udržování strojů 19.401
Udržování inventáře 23.864
Služné a mzda 188.888
Cestné činovníkům 9.958
Pojištění 16.474
Pivní daň 221.000
Daně 57.543
Kancelářské výlohy 12.021
Potahy 13.015
Auto 37.288
Úroky 26.891
Různé 2.735
Výdaje celkem 1,307.164

Krofta zjistil, že průměrný zisk z 1 hl piva byl u 60 vyšetřovaných pivovarů 6 Kč, ač přiměřený zisk by byl 20 Kč.

(Zdroj: V. Bělík: Výrobní a statistické záznamy pivovarů.
Zpráva o sladařském sjezdu r. 1929).

Zpět nahoru