Jasmin sambac | Parfumerie

Menu

Jasmín sambac

Výňatek z White Lotus Aromatics Newsletter

Jak již bylo zmíněno, pěstování Jasmin Sambac je rozšířeno hlavně v jižní Indii, ale také v některých oblastech, zejména na severu, kde se pěstuje za účelem obchodu.

Další voňavé druhy jasmínu jsou vysázeny v blízkosti velkých indických měst, kde jsou velké květinové trhy. Z velké části je zde však preferován druh Jasmin sambac, hlavně pro vysokou kvalitu jeho řezaných květů.

Není přehnané tvrzení když řekneme že pro zhruba 10 000 indických zemědělců vyplývá určitá část jejich příjmů právě z pěstování této květiny.

V oblasti Tamil Nadu hraje pěstování druhu Jasmin grandiflorum významnou roli, neboť se pěstuje hlavně pro výrobu absolutní jasmínové silice pro zahraniční trhy.

Zde dále představená čísla vztažená k druhu Jasmin grandiflorum vychází z mých osobních informací které jsem získal při návštěvě Coimbatore v červenci 1998, říká pan Christopher McMahon, ale mohou být použita jako hrubý odhad i pro druh Jasmin sambac.

Typická farma pěstuje jasmín zhruba na ploše, jednoho akru (4 046 m2), nejméně však na ¼ akru.

Na jednom akru půdy se pěstuje 800 až 900 rostlin v závislosti na jejich rozestupu.
Na vrcholu sezóny dá jedna rostlina 350 gramů květů denně. Při dobrém hospodaření je roční výnos 2 000 kg květů z jednoho akru.

Jeden člověk může natrhat 1 kg květů za 2 hod.

To znamená že zkušený sběratel je schopen sklidit 80 jednotlivých květů za minutu, čili až 5 000 květů za hodinu.

Je velice důležité věnovat pozornost těmto číselným hodnotám, neboť tak lépe porozumíme a oceníme úžasné množství lidské práce potřebné k dodání těchto jemných květů na trh.

Pozastavme se nyní, a zvažme jak obrovské množství květů je zapotřebí k získání jednoho kilogramu absolutního jasmínového oleje (silice).
Mám pocit že pak snadno pochopíme o jak vzácný vonný olej se vlastně jedná.

Zcela jednoduše řečeno, je potřeba k získání 1 kg absolutní silice Jasmin sambac více než 8 milionů květů prvotřídní kvality.

Považme dále, že každý květ musí být pečlivě ručně sklizený, přičemž nesmí dojít k jeho poškození otlačením apod.
Pohmožděné květy produkují nekvalitní olej s příměsí přiboudliny a žádný pracovník přebírající květy k extrakci je nepřijme

Dále, jeden kilogram oleje má 1 000 gramů, což znamená potřebu 8 000 jednotlivých květů k získání 1 g absolutní jasmínové silice.

Předpokládaná cena za kilogram absolutní silice vynikající jakosti činí 1 700 až 2 500 dolarů za kilo (to je v Indickém perfume shopu, kde nakupují obchodníci, zhruba známý rozsah ceny pro tento produkt), a to znamená, že 1 gram absolutní silice pořídíme za 1,70 až 2,50 dolarů.

Budeme–li pokračovat v našem rozboru dále, snadno zjistíme že 1 gram této silice vydá asi 25 kapek, dostáváme cenu za 1 kapku silice 7,5 až 10 centů.

Když už jsme došli k této ceně, musíme si uvědomit, že vlastní sklizeň květů zahrnuje pouze jednu položku pěstování těchto rostlin.

Další práce je kultivace půdy, prořezávání keřů, hnojení, zavlažování apod. Předtím než rostliny začnou kvést, tomu předchází mnoho měsíců tvrdé práce, přičemž během této doby mohou nastávat všechny možné druhy nepříznivých přírodních podmínek, ať již je to nadměrný chlad nebo velké sucho, povodně, choroby a škůdci rostlin atd.

Jistě nebude na škodu když si my spotřebitelé, budeme znovu a znovu připomínat že jen jakýmsi zázrakem je možné, že takové skvělé esence jsou ještě dnes vůbec dostupné, a že bychom měli z naší strany udělat více pro podporu lidí a míst kde tyto záslužné práce stále pokračují.

A vůbec, když už jsem se nad tím pozastavil a přemýšlel o této věci, tak se zdá být skoro nemožné, že takový vzácný a báječný olej, nám může být nabízen za takto rozumnou cenu.

A že je to možné, tak hlavně z toho důvodu, že indičtí farmáři žijí prostým životem, a právě díky tomu můžeme i my tvůrčím způsobem využívat tyto nádherné dary přírody.

Zdroj: White Lotus Aromatics Newsletters jasmin (odkaz již není dostupný).