Ovocné pálenky - Výroba ovocných pálenek

Menu

Původní technologie výroby ovocných pálenek

Ctění přátelé,
poslední dobou nastává opět velký zájem o zužitkování a zhodnocení přebytků ovoce vypěstovaného především jeho malopěstiteli formou, pro kterou se již vžil název pěstitelské pálení.

A právě proto dávám zvídavým a lstivým pěstitelům i studentům ke čtení dnes již historický dokument nazvaný
Výroba lihu a ušlechtilých pálenek z ovoce
Dokument je víceméně určen pro seznámení širší laické veřejnosti z řad malopěstitelů – ovocnářů, s oborem „ovocné lihovarství“.

Je pravda, že existuje celá řada pěstitelských pálenic, které nabízejí pěstitelům kompletní zpracování ovoce na ovocnou pálenku, což zahrnuje celý výrobní proces od rmutování ovoce přes optimální proces kvašení a odborně provedenou destilaci kvasu na dokonale seřízených a bezpečných destilačních přístrojích.
Jednoduché a pohodlné: Sklidíte ovoce, odvezete do pálenice a po ukončení výrobního procesu si odvezete hotovou pálenku. Na zdraví…

Je však také pravda, že existuje mnoho pěstitelů ovoce doslova nadšených oborem výroby ovocných destilátů, a tito nadšenci, jelikož chtějí mít nejvýznamnější část výrobního procesu pod vlastní kontrolou, si ovoce určené pro výrobu vlastní pálenky zpracovávají vlastními silami a vlastní jedinečnou technologií.
Do pěstitelské pálenice pak již jen odvezou hotové kvasy k destilaci.

Domníváme se, že právě takoví nadšenci mohou prostřednictvím zmíněného dokumentu alespoň porovnat vlastní výrobní technologii s historickou původní technologií výroby ovocných pálenek.

Přeji vám příjemnou zábavu při studiu dokumentu…

Výroba lihu a ušlechtilých pálenek z ovoce

 1. Výroba ovocných destilátů – Všeobecný úvod k výrobě ovocných destilátů.

 2. Suroviny ovocných lihovarů

 3. Výrobní proces

  1. Výběr a úprava surovin – Sklizeň ovoce, odstopkování, uskladnění, dozrávání.

  2. Rmutování ovoce – Rozmělnění surovin na břečku.

  3. Kvašení – Kvasné nádoby a kvašení ovocné břečky.

  4. Destilace ovocných kvasů

   • Uložení vykvašených břeček
   • Destilační přístroje
   • Ohřívání destilačních kotlíků
   • Destilace kvasů
   • Výpalky
   • Alkoholové výtěžky
  5. Vinný destilát – výroba vinného destilátu, destilace vína

  6. Úprava destilátů pro konzumaci, což jest:

   • Úprava síly neboli alkoholovitosti pálenky
   • Filtrace a čiření pálenek
   • Náprava vad pálenek
   • Uležení pálenek
   • Umělé stárnutí pálenek
 4. Umělé ovocné pálenky

 5. Chemická kontrola práce v ovocných lihovarech

  • Určení koncentrace rmutu
  • Určení extraktu ve kvasu
  • Určování kyselosti rmutu a kvasu
  • Mikroskopická zkouška rmutu a kvasu
  • Určení alkoholu ve kvasu a ve výpalcích
  • Určení alkoholu v destilátech
  • Určení kyselosti destilátů
  • Smyslová zkouška pálenek neboli degustace
 6. Výrobní výlohy ovocných lihovarů

 7. Hospodářský význam ovocných lihovarů

 8. Tabulky

(Zdroj: Ing. Dr. Otakar Vondráček - Výroba ušlechtilých pálenek z ovoce, Praha 1945)

Zpět nahoru