Tabulka pro úpravu alkoholu

Historická tabulka pro snížení koncentrace alkoholu

Tabulka k výpočtu množství vody 15 °C teplé, které je nutno přidati ke 100 litrům koncentrovaného lihu o teplotě 15 °C, aby se obdržela lihovina požadované nižší koncentrace.
Požadovaná koncentrace zředěného lihu v objemových procentech Koncentrace lihu, který má být zřeďován v objemových procentech:
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35
Množství vody v litrech, které je nutno přidati ke 100 litrům lihu výše uvedené koncentrace, abychom ji snížili na koncentraci uvedenou vlevo.
90 6,4                        
85 13,4 6,6                      
80 21,0 13,8 6,8                    
75 29,5 21,9 14,5 7,2                  
70 39,2 31,1 23,1 15,3 7,6                
65 50,2 41,6 33,0 24,6 16,4 8,1              
60 63,0 53,5 44,4 35,4 26,4 17,5 8,7            
55 78,1 67,9 58,0 48,1 38,3 28,6 19,0 9,5          
50 96,0 84,7 73,9 63,1 52,4 41,8 31,3 20,8 10,3        
45 117,6 105,3 93,3 81,3 69,5 57,7 46,1 34,5 22,9 11,4      
40 144,5 130,8 117,3 104,0 90,8 77,6 64,5 51,5 38,4 25,5 12,7    
35 178,7 163,2 147,9 132,8 117,8 102,8 87,9 73,0 58,2 43,5 28,9 14,4  
30 224,1 206,2 188,5 171,0 153,6 136,2 119,0 101,7 84,5 67,4 50,4 33,5 16,7
25 287,4 266,1 245,1 224,3 203,6 182,9 162,2 141,7 121,2 100,7 80,4 60,1 40,0
20 382,4 356,2 330,1 304,1 278,3 252,6 227,0 201,5 176,0 150,5 125,3 100,0 74,9
15 539,5 505,2 471,0 436,9 402,8 368,8 334,9 301,1 267,3 233,6 200,0 166,4 133,0

V prvním sloupci tabulky je uvedena požadovaná stupňovitost zředěného lihu v objemových procentech sestupně od 90% do 15% s krokem po pěti procentech, celkem 16. řádků. V horním řádku tabulky je uvedena stupňovitost koncentrovaného lihu, který má být zřeďován v objemových procentech v rozsahu od 95 % sestupně do 35 % opět s krokem po pěti procentech, celkem 13. sloupců. Na průsečíku řádku a sloupce s požadovanými hodnotami pak nalezneme kolik vody je třeba přidat na 100 l alkoholu abychom získali požadovanou stupňovitost.

Příklad:

Alkohol 80 % máme zřediti na 40 %. V levém krajním sloupci vyhledáme požadovanou stupňovitost, což jest v našem případě 40 %, dále v horním řádku vyhledáme výchozí stupňovitost (80 %) alkoholu, který budeme ředit, a na průsečíku příslušného řádku a sloupce čteme, že ke 100 litrům lihu stupňovitosti 80 % je nutno přidati 104 litry vody, abychom dosáhli stupňovitost 40 %.

Z toho pak vyplývá, že budeme-li mít jeden litr lihu 80 %, musíme přidat 1,04 litry (1 040 ml) vody abychom dosáhli požadovanou stupňovitost 40 %. To znamená, že k 0,5 litru lihu (500 ml) přidáme 520 ml vody.

V této tabulce je již zohledněna objemová kontrakce (lihová směs se na objemu poněkud stáhne).

Pro maceraci (vyluhování) bylin pro výrobu likérů se doporučuje síla lihu 60 %, pro výrobu různých léčivých elixírů 80 %. Následně pak provedeme konečné zředění třeba na 40 %.

Jestliže budeme do hotového výrobku ještě přidávati cukr (výhradně krystalový), musíme si uvědomit, že 1 kg krystalového cukru zvýši objem kapaliny o 0,6 litru (600 ml), což znamená jakoby jsme přidali ještě 600 ml vody.

Důležité upozornění:
hodnoty v tabulce jsou vypočítány pro teplotu použitých kapalin 15 °C, což neodpovídá současné normě která předepisuje 20 °C.